KIWANOID / EE

KIWANOID / EE


Kiwanoid on raskustega kuhugi helikunsti, kontseptualismi ja muusika vahele paigutuv helikeskkond, mis opereerib vahetult teadvusseisundite ja kuulaja tajutsoonidega. Häälte järgi võib oletada, et selles keskkonnas leidub põhiliselt igasuguseid masinaid. Mõned neist on vanad, suured ja suutlikud ning undavad-surisevad, teised jälle väiksed, kaasaegsed, töökindlad ja elektroonilised, mis vidisevad subtiilselt. Kolmandad, mis võrdlemisi pealetükkimatus kauguses töötavad, kujutavad endast tagasihoidlikult funktsionaalseid ja sujuvaid, kuid vastupandamatult osavaid tekno-konveiereid. Seejuures ei tööta kõik need masinad niisama juhuslikult ja spontaanselt, vaid lasevad enda taga aimata kättesaamatut, müstilist organiseeritust teispool head ja kurja, korda ja kaost, tehnopaganismi psühhootilist müra ja glitch-kontseptualismi steriilset digiminimalismi.


Kuula lisa siit